Navigace

Obsah

NA ROK 2021 byly stanoveny poplatky :

 

  

Stočné (kanalizace) 300,-Kč/osobu (rekr.obj.)
Komunální odpad 650,-Kč/osobu (rekr.obj.)
Za psa     50,-Kč/psa 

 

Poplatky je nutné uhradit u trvale bydlících osob do 30.3.2021 a u rekreantů do 30.6.2021.

Poplatky je možné zaslat na běžný účet obce vedený u Komerční banky č.  26425541/0100 s variabilním symbolem čísla popisného.