Navigace

Obsah

NA ROK 2022 byly stanoveny poplatky :

 

  

Stočné (kanalizace) 350,-Kč/osobu (rekr.obj.)
Komunální odpad 850,-Kč/osobu (rekr.obj.)
Za psa     50,-Kč/psa 

 

Poplatky je nutné uhradit u trvale bydlících osob do 30.3.2022 a u rekreantů do 30.6.2022. Zároveň bude třeba vzhledem k předpokládané změně systému odpadového systému uvést požadavek na počet a množství odpadních nádob pro rok 2023 na jednotlivá čísla popisná.

Poplatky je možné zaslat i na běžný účet obce vedený u Komerční banky č.  26425541/0100 s variabilním symbolem čísla popisného.