Navigace

Obsah

NA ROK 2023 byly stanoveny poplatky :

 

  

Stočné (kanalizace) 350,-Kč/osobu (rekr.obj.)
Komunální odpad dle množství  0,55Kč/l
Za psa    

50,-Kč/psa 

 

 

Poplatky je nutné uhradit u trvale bydlících osob do 30.3.2023 a u rekreantů do 30.6.2023.

Poplatky za komunální odpad roku 2023 budou splatné v roce 2024 dle skutečného množství komunálního  odpadu odvezeného od jednotlivých č.p. Termíny svozů zde.

Poplatky je možné zaslat i na běžný účet obce vedený u Komerční banky č.  26425541/0100 s variabilním symbolem čísla popisného.

V roce  2023 bude potřeba uzavřít nové smlouvy na hřbitovní místa.