Navigace

Obsah

V roce 2024 jsou splatné tyto poplatky :

  

Stočné (kanalizace) 380,-Kč/osobu (rekr.obj.)
Komunální odpad Platba za rok 2023 
Za psa    

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa 100 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, 50 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, 50 Kč.

 

 

Poplatky je nutné uhradit u trvale bydlících osob do 30.3.2024 a u rekreantů do 30.6.2024.

Poplatky je možné zaslat i na běžný účet obce vedený u Komerční banky č.  26425541/0100 s variabilním symbolem čísla popisného.

V průběhu roku 2024 bude potřeba uzavřít nové smlouvy nebo dodatek smluv na hřbitovní místa.