Navigace

Obsah

Zpět

Daň z nemovitých věcí na rok 2022

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj jako správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj


ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin


zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 757704/22/2700-11460-606264, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022.

Celé znění (84.11 kB)

Vyvěšeno: 21. 4. 2022

Datum sejmutí: 27. 5. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět